Skip to Content

GDPR

 

Vzor formuláře pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR

 

formulář souhlasu GDPR

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kontaktní údaje:

+420 257 710 574

prodej@melekauto.cz

 

Základní pojmosloví

Osobní údaj je jakýkoli údaj, který je přímo vztažen ke konkrétní fyzické osobě, nebo údaj, na základě kterého může být konkrétní fyzická osoba identifikovatelná. Jeho zpracováním je jakákoli operace s těmito daty. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze pokud máme pro zpracování účel, právní titul a souhlas fyzické osoby, tzv. Subjektu osobních údajů.
Subjekt údajů je podle GDPR fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Typicky jde o rezidenty EU, jejichž práva nařízení chrání. Subjekt údajů není právnická osoba. 
Správce osobních údajů je podle GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správcem je MELEK auto, spol. s r. o., se sídlem Praha 10 Malešice, Hostýnská 520, 108 00, IČ: 29415730, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205589.
Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.  

Informace pro majitele vozů

Osobní údaje majitelů vozů KIA dále zpracovává společnost výrobce těchto vozidel pro potřeby nejen reklamní, především pak pro potřeby řešení problematiky poskytování záručního servisu, servisních prohlídek, za účelem plnění podmínek dle kupní smlouvy s přímou vazbou na program KIA 777, poskytování asistenční služby a evidence v uživatelském rozhraní MojeKia, nadále pak s poskytováním unikátních finančních produktů spojených s operativními leasingy, fleetovým programem a v neposlední řadě k plnění podmínek dle akční pobídky Výkupní bonus.

 

Detailní informace k jednotlivým programům naleznete v těchto dokumentech:

Program 777

(GWMS) garance

MojeKIA

Fleet

Výkupní bonus

Práva Subjektu osobních údajů

Subjekt osobních údajů, tedy fyzická osoba, která poskytla osobní údaje ke zpracování se svým souhlasem má nadále tato práva, která může svobodně a bezplatně uplatnit vůči Správci osobních údajů.

Právo odvolat souhlas se zpracováním údajůPrávo na opravu svých osobních údajůPrávo na výmaz svých osobních údajůPrávo na přístupPrávo na omezení zpracování osobních údajůPrávo na přenositelnostPrávo vznést námitku proti zpracováníPrávo podat stížnost
Každý souhlas, který nám udělíte, můžete odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování údajů dle jiné právní normy – např. uchování kontaktů pro účetní potřeby dle příslušného zákona.
Chybovat je lidské. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. My sami se budeme průběžně snažit údaje aktualizovat.
K výmazu údajů dojde za těchto okolností:

 • při odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů nebo vznesete námitku proti zpracování,
 • zanikne-li právní důvod pro zpracování.

Vezměte, prosím, na vědomí, že ihned smažeme všechny Vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

 • splnění naší právní povinnosti,
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto informacích o zpracování osobních údajů.

 

Pokud si však nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Udělený souhlas se zpracováním údajů se vztahoval na několik typů údajů (např. jméno, adresa, telefon, e-mail). Můžete využít svého práva na omezení zpracování vybraných typů údajů v případě, kdy:

 • popíráte přesnost některého z osobních údajů
 • zanikl aktuálně právní důvod pro další zpracování údajů, avšak sami tušíte, že v blízké době takový důvod opět vznikne; omezením tedy nedojde k trvalému smazání údajů, pouze k pozastavení jejich zpracování z naší strany,
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.
Máte právo získat od nás všechny Vámi poskytnuté osobní údaje týkající se Vaší osoby, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnil v našich formulářích (například Váš vlastnoruční podpis).

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Informace k webové aplikaci melekauto.cz

COOKIESGOOGLE ANALYTICS

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují Vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování Vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v „Možnosti“ nebo „Preference“ v menu Vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu k nastavení konkrétního prohlížeče na uvedených adresách:

 

Nastavení cookie v programu Internet Explorer

Nastavení cookie v programu Firefox

Nastavení cookie v programu Chrome

Nastavení cookie v programu Opera

Nastavení cookie v programu Safari

 

Musíte si však uvědomit, že pokud zablokujete nebo vymažete cookies odesílané z našich webových stránek, které jsou nezbytně nutné nebo zajišťují funkčnost a výkon, může se stát, že stránky nebude možné používat.

Typy cookies používané na našich webových stránkách si můžete zobrazit, a tak získat informace, jak změnit nastavení cookies, anebo jak zablokovat cookies používané na našich webových stránkách.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat). Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

 

Vypnutí zájmových reklam v desktopových zařízeních

Úroveň ochrany před cookies lze nastavit v prohlížeči, a to až na celkové blokování všech cookies z celého internetu. Zvyšuje to úroveň bezpečnosti, ale také to může zkomplikovat prohlížení internetových stránek nebo znemožnit přihlášení do některých stránek a služeb.

Nastavení pro přijímání cookies souborů se obvykle nachází v „Možnosti“ nebo „Preference“ v menu Vašeho prohlížeče. Pro lepší pochopení tohoto nastavení vám mohou být užitečné níže uvedené odkazy. Také můžete použít nápovědu k nastavení konkrétního prohlížeče na uvedených adresách:

 

Nastavení cookie v programu Internet Explorer

Nastavení cookie v programu Firefox

Nastavení cookie v programu Chrome

Nastavení cookie v programu Opera

Nastavení cookie v programu Safari

 

Vypnutí zájmových reklam v mobilních zařízeních

V iPhonu, iPadu nebo Androidu můžete změnit nastavení zařízení a upřesnit, zda chcete vídat online reklamy založené na zájmech.

Na iPhonu nebo iPadu:

 • Přejděte do Nastavení
 • Klepněte na Soukromí...
 • Klepněte na Reklamy a zapněte Omezit sledování reklam.

 

Na Androidu (verze 2.2 a novější) a ve službách Google Play (verze 4.0 a novější):

 • Přejděte na Nastavení Google.
 • Klepněte na Reklamy.
 • Klepněte na Odhlásit ze zájmově orientované inzerce a vyberte OK.

 

 

Aktuality