přihlášení vozidla - zápis do registru vozidel - plná moc s ověřeným podpisem